Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Biomi

 

Zemlja nije jednolično mesto, nego ima mnoštvo različitih staništa koja pokrivaju njenu površinu od ekvatora do polova. Biolozi su pojednostavili ovaj šaroliki plan podelivši ga na zone zvane biomi, od kojih svaka ima naročitu klimu i specificnu životinjsku zajednicu.


Mesto u kojima žive životinjske zajednice mogu da budu radikalno različita. Tako, na primer, zmije otrovnice klize vrhovima peščanih dina u Sahari dok kitovi, glavate uljarke žive stotinama metara duboko u mračnim, ledenim dubinama okeana. Ekološke prilike određuju kakva vrsta životinja ili biljaka može da opstane.

     Biomi su dakle velika geografska područja sa karakterističnim biljnim i životinjskim grupama prilagođenim toj sredini. Klima i geografska regija određuju koji tip bioma može da postoji u tom regionu. Sva živa bica su uisko povezana sa okolinom. Svaka promena u jednom delu životne sredine, kao što su povecanje ili smanjenje vrsta životinja ili biljaka, izaziva promene u drugim delovima životne sredine. Zemlja obuhvata veoma raznovrsne oblike života, od vrlo jednostavnih do složenih biljaka i životinja. Ali, veliki ili mali, jednostavni ili složeni organizmi ne žive sami.

Kontrola klime     Svetska staništa se uglavnom dele na 11 bioma: okeani, slatkovodne reke i močvare, tropske šume, šume umerenog pojasa, severne šume,tropske travnate oblasti ili savane, umerene travnate oblasti ili prerije, tundra, polarne ledene kape, pustinje i planine.

     Glavni faktor koji određuje da li neki deo zemlje pripada jednom ili drugom biomu jeste klima - uglavnom kišne padavine i temperature. Razumevanje klime nekog mesta je složen posao zato što odlučujuci faktori - uključujuci kišne padavine, temperaturu i nivoe svetlosti - variraju od dana do noci i tokom cele godine. Verovatno je najbolje početi od geografske širine. Opšte uzev, područja blizu ekvatora, na geografskoj širini od 0 stepeni, su vruce. Najhladnija mesta su polovi, sa geografskom širinom od 90 stepeni. Teritorije između se obično hladi kako putujete ka višim geografskim širinama.

     Međutim, i drugi faktori utiču na klimu. Na primer, za vreme vrelih letnjih dana kopno na nekim geografskim širinama se brže zagreva nego okean .Šest meseci kasnije, usred zime, kopno se hladi brže od okeana. To znači da okeani i područja kopna koja se s njima graniče uživaju u blagoj klimi sa manjim temperaturnim kolebanjima, dok unutrašnjost vrelih kontinentalnih kopnenih masa ima veoma vrela leta i krajnje hladne zime.

mapa bioma na yemlji

Životinjske zajednice     Drugi geografski faktor i- morske struje, planine i depresije Zemljine površine - takođe imaju velik uticaj na klimu i biome. Klima odeđuje koje biljke mogu da rastu na svakom mestu i koliko brzo. A kako biljke čine osnov celokupne mreže ishrane i ekosistema, svaki biom ima specificnu životinjsku zajednicu koja se razvila za eksploataciju biljnog sveta.

     Kišne padavine imaju veliki uticaj na biome. Kiše najviše padaju u kišnim područjima, što uslovljava bujanje kišnih šuma. U hladnim područjima kiše mogu da padaju skoro isto toliko, ali rezultat su drugacije šume. U područjima sa manje kišnih padavina pojavljuju se pustinje ili travnate oblaste.

     Životinje u raznim biomima suočavaju se sa istim izazovima: nalaženje dovoljno hrane i vode i nalaženje partnera za parenje i podizanje potomstva. Međutim, različiti uslovi u svakom biomu znače da životinje moraju da se suoče sa ovim izazovima na veoma različite načine.

     U svim biomima životinjske zajednice imaju sličnu strukturu. Životinje koje pasu i drugi biljojedi preživljavaju tako što jedu sve biljke koje su se razvile da bi izvukle maksimum iz klimatskih uslova. S druge strane, ove životinje se nalaze u opasnosti od napada niza lovaca. U najproduktivnijim biomima, kao što su šume, mnoge od ovih životinja lovaca mogu da love veci, suroviji predatori.

     Međutim, biljojedi travnatih oblasti, kao što su bizoni i antilope, žive sasvim drugačijim životom od svojih pandana u tropskim šumama, kao što su majmuni i tapiri. Slično tome, morski lovci, kao što su mocni kitovi ubice, imaju telo prilagođeno plivanju velikom brizinom; predatori severnih šuma, kao što su vukovi, imaju drugačije telo da bi brzo mogli da savladuju velike udaljenosti, obarajuci životinje koje su dvostruko vece od njih. Jedna od glavnih svrha biologije jeste da shvati kako su se razvile zajednice biljaka i životinja da bi opstale u različitim biomima sveta.

Biomi i veličina ušiju      Veoma srodne životinje koje žive u različitim biomima imaju različite karakteristike koje im pomažu da funkcionišu u različitim uslovima. Na primer, lisice žive na sličan nacin širom sveta. Međutim, arktička lisica, koja živi u hladnim polarnim područjima, ima veoma male spoljne uši. Crvene lisice u blagom umerenom biomu Evrope ima uši srednje veličine dok klempava lisica i druge koje žive u vrucim područjima imaju velike uši. Veličina ušiju povezana je s kontrolom telesne topline. Male uši arktičke lisice sprečavaju gubitak topline, dok su velike uši klempave lisice pogodne za odbijanje neželjene vrucine, pri cemu pomažu životinji da se rashladi. Uši crvene lisice predstavljaju kompromisno rešenje: dovoljno su velike da životinja dobro čuje, ali i dovoljno male da čuvaju toplinu zimi.

lisice


Životinje i travnate oblasti     Travnate oblasti su neobična staništa zato što se hrana nalai svuda. Dok životinje koje žive u drugim biomima moraju da traže i da brane izvore hrane, životinje koje pasu su okružene hranom tako da ne može da je kontroliše neka od životinja. Umesto takmičenja za hranu ove životinje se bore za osvajanje partnera, a mnoge su krupni i žilavi borci.

      Trava i druga biljna hrana nije mnogo hranljiva, pa životinje moraju mnogo da jedu. Zato su mnoge od njih, kao što su bizoni i slonovi, krupne. Ta činjenica im pomaže da se lakše odbrane od predatora. Predatori travnatih oblasti, kao što su lavovi, obično love u grupama tako da zajednički mogu da obore snažne životinje.

životinjeLiteratura

- Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007
- Šorić, Vitko: Morfologija i sistematika hordata, Kragujevac: Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2002
- Stanković, Siniša: Uporedna anatomija kičmenjaka, Beograd: Naučna knjiga, 1950
- Stanković, Siniša: Ekologija životinja, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1961
- Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
- Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
- Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995