Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Centriole

 

Centriole se na svetlosnom mikroskopu vide kao kratke cilindrične ili granularne strukture dužine od 0.3-0.5 mikrometara i dijametra oko 0.15 mikrometara. Lokalizovane su u blizini jedra i Goldžijevog aparata u delu citoplazme koji je označen kao kao centrozom ili citocentar. U ćelijama koje su u interfazi ili koje se ne dele postoje dva centriola i nazivaju se diplozom. Centrozom je mesto formiranja mikrotubula i u tome presudnu ulogu imaju centriole.

Centriole su cilindri koji su jedan prema drugome postavljeni pod pravim uglom. Zid centriole je sastavljen od 9 longitudinalno postavljenih fibrila, od kojih je svaki sastavljen od tri mikrotubule (tripleta) označene kao A,B i C subfibrili i koji su sa centrom organele povezane radijalnim spojnicama.

centriole

Nasuprot ostalim organelama centriole se dupliciraju pre mitoze i to se dešava u G2 fazi ćelijskog ciklusa. Formiranje nove cetriole počinje pojavom procentriole, kondenzovanog granuliranog materijala u obliku prstena koji se pojavljuje u blizini svake od postojećih centriola i prema kojima se usmerava pod pravim uglom. Strukturno su procentriole veoma slične centriolama samo što su mnogo kraće, a njihovim izduživanjem nastaju definitivne centriole. Tako dolazi do duplikacije centriola, odnosno od para postojećih nastaju dva para centriola od kojih, u procesu ćelijske deobe, po jedan par odlazi na suprotne strane ćelije, gde imaju ulogu organizacionog centra mikrotubula deobnog vretena. Osim u stvaranju deobnog vretena centriole učestvuju u formiranju mikrotubula citoskeleta, kao i aksoneme cilija i flagela.

 

 

 Literatura

- Matavulj, Milica: Ćelija i tkiva (skripta), Novi Sad, 2005
- Grozdanovic-Radovanovic, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
- Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001