Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Evolucija

 

darvinŽivotinje i drugi oblici života nisu se iznenada pojavili na zemlji. Oni su se razvili tokom više milijardi godina u bezbrojne različite forme. Mehanizam pomoću kojeg su se razvili naziva se prirodna selekcija. Proces prirodne selekcije prvi je upotrebio britanski prirodnjak Čarls Darvin.

Mnogi biolozi procenjuju da na zemlji ima približno 30 miliona vrsta, ali su do danas naučnici otkrili i opisali samo oko 2 miliona. Gde se, onda nalaze ostale? One žive u neverovatnom nizu staništa, od voda dubokih okeana gde žive glavate uljarke do meksičkih pusinja nastanjenih moćnim, otrovnim monstruoznim gušterom hila. Problemi s kojima se suočavaju životinje u ovim i drugim staništima na zemlji veoma su različiti, pa se život razvio u velikoj raznolikosti. Svakoj životinji je potrenbno telo koje može da se bori sa sopstvenim okruženjem.


fosilni ostaci

Dokazi iz prošlosti
      Na pocetki XIX veka geolozi su počeli shvatati da je život neverovatno star. Proučavali su životinjske fosile - obično tvrde ostatke, kao školjke i kosti, koji su sačuvani u kamenu - i merili su starost izloženih slojeva stena nađenih u kanjonima. Dakle, fosil (latinski fossus, u bukvalnom prevodu „onaj koji je zakopan“) je očuvani ostatak organizma, njegovog dela ili tragova života što se može videti na slici sa desne strane. Fosili daju podatke o razvoju organskog sveta u prošlosti, kako se životna sredina menjala kroz geološku prošlost, o evoluciji i biogeografiji živih bića.

      Danas prihvatamo da je Zemlja stara oko 4.5 milijardi godina, ali početkom XIX veka ideja da je svet neverovatno star počela je da u potpunosti menja shvatanja ljudi o poreklu života.

     Osim toga, prirodnjaci su oduvek znali da postoji neverovatna raznolikost životinjskog sveta, ali su sada shvatili da se mnoge životinje mogu svrstati u porodice, kao da su srodne. Sredinom XIX veka dva britanska biologa, nezavisno jedan od drugoga, formulisali su ideju koja će zauvek promeniti način na koji ljudi sagledavaju sebe i svet prirode. Carls Darvin i Alfred Volas smatrali su da su se razlicite životinjske vrste postepeno razvile od izumrlih rođaka, kao oni koji su sačuvani kao fosili.

     Darvin je prvi, 1859, objavio svoje ideje. Beše ih formulisao dok je putovao po Južnoj Americi gde je proučavao razlike između raznih zeba i raznih gorostasnih kornjača na ostrvima Galapagos u Tihom okeanu. Volas je istupio sa sličnim idejama negde u isto vreme dok je poučavao razne životinje na ostrvima jugoistočne Azije i Nove Gvineje.


Opstanak najsposobnijih
Obojica su izašla sa istom idejom - prirodnom selekcijom. Kao što su uzgajivači znali generacijama, životinje prenose svoje karakteristike na mladunčad. Darvin i Volas su sugerisali da su se i divlje životinjske vrste postepeno razvile putem prirodne selekcije, što je sličan sistem veštačkoj selekciji koju su ljudi koristili za uzgoj rasnih goveda, ovaca i pasa sa pedigreom.

     Teorija prirodne selekcije često se opisuje kao opstanak najsposobnijih. To je zato što se životinje moraju međusobno takmičiti za ograničene resurse uključujući hranu, vodu, skrovište i partnere za parenje. Međutim, one nisu jednake tako da će neki članovi životinjske populacije imati karakteristike koje ih čine "sposobnijim"-prilagođenijim okolini u datom trenutku.

     Sposobnije životinje če zato biti uspešnije u pronalaženju hrane i u izbegavanju predatora. Shodno tome, one če verovatno stvoriti više potomaka, od kojih če mnogi takođe imati iste karakteristike kao sposobni roditelji. Zbog ovoga će sledeća generacija imati više pojedinaca sa "sposobnim" crtama. A posle mnogo naraštaja moguće je da celokupna populacija dobije takve crte,s obzirom na to da životinje koje ih nemaju izumiru.


Varijacije i vreme
Okruženje nije fiksno i ne ostaje isto sve vreme.Vulkani, bolesti i postepene klimatske promene, na primer menjaju uslove s kojima životinje moraju da se suoče. Prirodna selekcija počiva na načinu na koji se razičite individue životinje bore s tim promenama. Individue koje su nekad bile sposobne mogu kasnije da izumru, kao što druge koje poseduje različit niz karakteristika postaju uspešnije u izmenjenom okruženju.

     Darvin to nije znao, ali roditelji prenose svoje karakteristike na mladunčad preko gena. Tokom polnog razmnožavanja geni oba roditelja se pomešaju da bi stvorili novu individuu sa jedinstvenim nizom karakteristika. Svako malo ovi geni mutiraju u novi oblik, tako da te mutacije predstavljaju izvor svih novih varijacija.

     Kako se proces prirodne selekcije nastavlja milionima godina, tako se grupe životinja mogu radikalno izmeniti, dovodeči do stvaranja nove vrste. Smatra se da se život razvija 3.5 milijarde godina. U tom vremenu prirodna selekcija je stvorila neverovatan broj vrsta, od hrastova do vidri i od korala do kobri.

     Vrsta je grupa organizama koji mogu da međusobno stvaraju potomstvo. Do nove vrste dolazi kada se životinje toliko izmene da nisu više sposobne da se razmnožavaju sa svojim precima. A ako ovi potonji više ne postoje,onda su izumrli.

Životinje koje skaču

Većina životinja može da skače u vazduh, ali zahvaljujuci prirodnoj selekciji ovu jednostavnu sposobnost različite životinje koriste na različite nacine. Na primer, skočibube skaču prevrćući se preko glave da bi odbili napadače dok buve krvopije mogu da skaču neverovatno visoko prilikom kretanja sa domaćina na domaćina.


leteća žaba
Leteća žaba koristi kožne zaliske izmeđuprstiju da plovi.To omogućuje ovim stanovnicima drveća da preskaču velike razdaljine između grana.

skok gazele
Gazela skače u visokim lukovima da bi pobegla od predatora koji je lovi. Takvi skokovi otežavaju predatoru da je prizemlji.     Nove vrste mogu postepeno da nastanu iz pojedinačne grupe životinja. U stvari, originalnu vrstu može da zameni jedna ili više novih vrsta. To se može dogoditi kada se dve zasebne grupe jedne vrste drže odvojeno neprelaznom geografskom preprekom, kao što je okean ili gorski lanac. Izolovane jedna od druge, obe grupe se razvijaju na različite načine i završavaju tako da postaju nove vrste.


evolucija čoveka


Literatura

Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007