Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

EVOLUCIJA ĆELIJE

 

 

Živa ćelija se pojavila na Zemlji pre oko 3.5 milijarde godina. Nastala je u vreme kada su se na Zemlji dešavale mnogobrojne vulkanske erupcije, padale torijumske kiše, a njena atmosfera bila skoro bez slobodnog kiseonika, puna ugljen-dioksida, ugljen-monoksida i vodonik-sulfida, bez ozonskog omotača koji apsorbuje sunčeve ultraljubičaste zrake. Predpostavlja se da je sunčevo zračenje, fotohemijsom reakcijom omogućilo opstanak atmosfere bogate reaktivnim molekulima što je kasnije dovelo do stvaranja prve jednostavne organske molekule koja sadrži ugljenik.

Danas je eksperimentalno potvrđeno da se iz mešavine gasova ugljen-dioksida, metana, amonijaka i vodonika, uz zagrevanje sa vodom i pomoću energije dobijene električnim pražnjenjem ili UV zračenjem mogu dobiti mala organska jedinjenja kao što su cijanovodonik (HCN) i formaldehid (HCHO). Daljom reakciojom ovih jedinjenja sa vodom nastali su aminokiseline, ugljeni-hidrati, purini i pirimidini od kojih nastaju nukleotidi. Povezivanjem ovih molekula odgovarajućim hemijskim vezama nastaju polimeri.

Aminokiseline su se vezale peptidnim, a nukleotidi fosfodiestraskim vezama tako da su nastali polipeptidi i polinukleotidi. Ov polimeri su se povezivali nekovalentnim vezama pri čemu su nastale supramolekularne strukture kao što su ribozomalne subjedinice koje se sastoje od proteina i RNK.

Spajanjem različitih supramolekularnih struktura formirale su se organele. No, za nastanak žive ćelije od presudnog značaja je bila pojava autokataličnih mehanizama koja je počela sa formiranjem molekula RNK, koje su mogle katalizovati svoju sopstvenu reprodukciju. Vremenom je jedna od familija RNK razvila sposobnost direktne sinteze polipeptida, tako da je u toj primitivnoj ćeliji RNK imala i kataličku i genetsku funkciju.

Akumulacija novih proteina koji su imali kataličko delovanje omogućila je evoluciju mnogo efikasnije i složenije ćelije. Vremenom je dvostruki lanac DNK zamenio RNK, jer takve ćelije zahtevaju stabilnije molekule za čuvanje uvećane količine genetskih informacija. U novonastaloj ćeliji proteini sve više postaju katalizatori a RNK postaje posrednik između DNK i proteina

Jedan od ključnih koraka u formiranju prve ćelije predstavlja nastanak ćelijske membrane. Predpostavlja se da je prva ćelija zaodenuta membranom nastala sponatanim nakupljanjem fosfolipida oko mešavine samoreproduktivnih i drugih molekula.

 

 

 Literatura

Matavulj, Milica: Ćelija i tkiva (skripta), Novi Sad, 2005
Grozdanovic-Radovanovic, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001