Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Kviz o ćeliji

 

učenikmorfologija prokariota 1.Pogledajte sliku i čekirajte grupu kojoj pripada prikazani organizam
Prokarioti
Beskičmenjaci
Gljive
Eukarioti


bakterija 2.Na slici slovom "a" je označen____a slovom "b"____.Čekiraj tačnu kombinaciju.
nukleus,nukleolus
plazmid, bakterijski hromozom
bakterijski hromozom, plazmid
nukleus, mitohondrija3. Nauka koja proučava ćeliju naziva se
Mikrobiologija
Histologija
Anatomija
Citologija


4.Ćelije sličnog ili istog izgleda grade
tkivo
organelu
nukleus
organ


5.Čekiraj tačne tvrdnje

U prirodi postoje organizmi čije se telo sastoji iz jedne ćelije.
Ćelijska membrana reguliše sintezu proteina.
DNK je molekul u kome je zapisana nasledna informacija.
Nervne ćelije u mozgu i nervnom sistemu stare zajedno sa čovekom.


6. Koja od navedenih organela se ne nalazi u biljnoj ćeliji?
Vakuola
Jedro
Centriole
Mitohondrije


7.Endoplazmatični retikulum je proširenje
ćelijske membrane
unutrašnje jedrove membrane
spoljašnje jedrove membrane


8.Koji je tačan redosled faza mitoze?
profaza - metafaza - telofaza - anafaza - citokinezis
profaza - citokinezis - metafaza - telofaza - anafaza -
anafaza - profaza - metafaza - telofaza - citokinezis
profaza - metafaza - anafaza -telofaza - citokinezis


9.Koja od navedenih organela je najvažnija u proizvodnji energije u ćeliji?
Mitohondrije
Centriole
Jedro
Peroksizomi


10.Koja je uloga citosleta u ćeliji?
Omogućuje promenu oblika ćelije
Kretanje organela
Međusobno povezivanje ćelija
Sve napred navedeno


11.Koja organela sadrži hlorofil?
Mitohondrija
Hloroplast
Peroksizom
Jedro


12.U kojoj fazi mitoze su hromozomi poređani u jednu ravan?
Profaza
Metafaza
Anafaza
Telofaza


13.Čekiraj tačnu tvrdnju
Sve ćelije imaju ćelijski zid
Sve ćelije imaju jedro
Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića
Sve ćelije imaju hloroplaste


14.Koji od navedenih delova ćelije ima DNK?
Mitohondrije
Endoplazmatični retikulum
Ribozomi
Ćelijska membrana


15. Koje jedinjenje se ne nalaze u ćeliji?
Proteini
Lipidi
Ugljeni-hidrati
Sva ova jedinjenja su prisutna u ćeliji


16.Identifikujte sledeće:
biljna ćelijaNa slici je prikazana

Broj 1 označava

Broj 2 označava

Broj 3 označava

Broj 4 označava

Broj 5 označava

Broj 6 označava


 


 

 

 

17.Identifujte sledeće:životinjska ćelija Na slici je prikazana


Broj 7 označava

Broj 8 označava

Broj 9 označava

Broj 10 označava
 18.Anabolizam predstavlja proces
Sinteze složenih jedinjenja iz prostih, uz potrošnju energije
Sinteze složenih jedinjenja iz prostih, uz oslobađanje energije
Razgradnje složenih jedinjenja na prosta, uz oslobađanje energije
Razgradnje složenih jedinjenja na prosta, uz potrošnju energije


19.Heterotrofi su organizmi koji
uzimaju gotove organske materije hranom iz svoje okoline
sposobni da vrše fotosintezu
sve gore navedeno je tačno


20.Citosol je
deo citoplazme van ćelijskih organela
deo citoplazme u jedru
deo citoplazme u mitohondrijama
deo citoplazme u hloroplastima