Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Kviz o gmizavcima

 

ucenik

1.Mladi gmizavci na svet dolaze kao nerazvijene larve
Da
Ne


2.Gmizavci su poikilotermne životinje,sto znači da
Rađaju žive mlade
Imaju stalnu telesnu temperaturu
Nemaju stalnu telesnu temperaturu već ona zavisi od temperature okoline


3. Svi gmizavci dišu preko
Spoljašnjih škrga
Pluća
Unutrašnjih škrga


4.Oplođenje kod gmizavaca je
Unutrašnje
Spoljašnje


5. Gmizavci su razvili jedinstven način zadržavanja vlage.Kako?
Koža je prekrivena očvrslim pločicama ili ljuskama koje sprečavaju gubitak vode
Nemaju stalnu telesnu temperaturu


6.Zmije mirise iz okoline osećaju preko
Nosa
Račvastog jezika
Kože

7.Čulo sluha kod guštera sastoji se
Samo od srednjeg uha
Samo od unutrašnjeg uha
Bubne opne,srednjeg uha i unutrašnjeg uha


8.Srce zmije se sastoji od
Jedne komore i jedne pretkomore
Dve pretkomore,i komore koja je delimično podeljena na dva dela
Dve komore i jedne pretkomore


9.Ko od navedenih ima potpunu pregradu koja deli komoru srca na dva dela?
Kornjače
Gusteri
Krokodili


10.Jaja gmizavaca
Imaju čvrstu, tanku ljusku
Imaju želatinastu ljusku
Nemaju ljusku i zato jaja zakopavaju u pesak