Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Kviz o mišićnom sistemu

 

 1. Postoje tri grupe mišića.To su:
uzdužno-prugasti
glatki
poprečno-prugasti
kardijalni


2. Mišići su za kosti spojeni pomoću
tetiva
nerava
krvnih sudova
Sve gore navedeno je tačno.
3. Na slici su prikazana mišićna tkiva. Brojem 2 je označeno
poprečno-prugasto mišićno tkivo
kardijani mišić
glatko mišićno tkivo4. Poprečno-prugasti mišići omogućuju
pražnjenje mokraćne bešike.
penjanje uz stepenice.
peristaltiku creva
Zavisi od visine osobe5. Čekiraj tačne odgovore. Glatka mišićna vlakna grade mišiće
creva.
zidova krvih sudova.
oka.
polnih odvoda.

6. Kod ptica veliki značaj za letenje ima

mišić krila.
butni mišić.
grudni mišić.
vratni mišić.7. U organizmu čoveka najveći je

butni mišić.
grudni mišić.
mišić nadlaktice.
mišić lista.


8. Filamenti aktin i miozin su
ugljeni-hidratne građe.
proteinske građe.
nukleinske kiseline.


9. Energija za pokretanje mišića dobija se u
mitohondrijama.
ribozomima.
crevima.10. Savijanje ruke omogućava
M. triceps
M. biceps
M. sartorius11. Šta nije uloga mišića?
Kretanje.
Održavanje položaja tela.
Apsorpcija hranljivih materija.
Proizvodnja toplote.