Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Kviz o nervnom sistemu

 1. Osnovna jedinica građe i funkcije nervnog sistema je
dendriti.
neuroglija.
neuron.
akson.

2.Koja je uloga nervnog sistema ?
Apsorpcija hranljivih materija.
Prijem,prenos i odgovor organizma na promene u spoljašnjoj sredini.
Deponovanje kalcijuma.
Sve gore navedeno je tačno.3.Čekiraj netačnu tvrdnju.
Neuroni ne mogu da obnavljaju.
Nedostatak kiseonika oštećuje neurone.
Nakon povrede neuroni se dele i na taj način obnavljaju.
Neuroni imaju jedro.

4. Iz ćelijskog tela neurona izlazi veći broj vlakana koji se nazivaju___________ i jedno duže vlakno koje se naziva ______________ .
aksoni, dendrit
dendriti, akson
Švanova vlakna, Ranvijerovo vlakno
5. Veza između dve nervne ćelije se naziva
sinapsa
neuromišićna veza
neurosenzitivna veza
motorna ploča6. Čekiraj netačnu tvrdnju

Neurotransmiteri se luče na kraju aksona.
Neurotransmiteri se luče na kraju dendrita.
Neurotransmiteri su nervne prenosne supstance.
7. Čekiraj tačnu tvrdnju.

Kičmenjaci poseduju vrpčast nervni sistem koji se sastoji od 2 dela.
Kičmenjaci poseduju cevast nervni sistem koji se sastoji od 2 dela.
Kičmenjaci poseduju lestvičast nervni sistem koji se sastoji od 2 dela.8. Rad srca je regulisan
autonomnim nervnim sistemom
perifernim nervnim sistemom
somatskim nervnim sistemom

 9. Senzorska vlakna prenose informacije ka________________________,dok motorička vlakna prenose signale od centralnog nervnog sistema ka_____________ .
centralnom nervnom sistemu, mišićima
mišićima, centralnom nervnom sistemu
10. Centralni nervni sistem čine
veliki i mali mozak
veliki mozak i produžena moždina
mozak i kičmena moždina11. Hipotalamus je refleksni centar koji je smešten u velikom mozgu a kontroliše
temperaturu tela.
osećaj gladi, žeđi, straha, besa, san.
rad unutrašnjih organa, krvni pritisak.
sve gore navedeno.12.Mali mozak je centar
ravnoteže i mišićne koordinacije.
za rad srca i disanje.
za emocije .
sve gore navedeno

 

13. U produženoj moždini se nalaze centri za
disanje, rad srca,
širenje i skupljanje krvnih sudova
gutanje, povraćanje
sve gore navedeno14. Koja su dva dela perifernog nervnog sistema?
kranijalni i kičmeni nervi
somatski i autonomni nervni sistem.
oligodendriti i Švanove ćelije
nervi na šakama i stopalima

 


15. Autonomni nervni sistem ima dva funkcionalna dela.To su
simpatikus i parasimpatikus.
senzitivni i motorni deo.
eferentni i aferentni deo.
.