Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Kviz o respiratornom sistemu

 1. Šta je respiratorni sistem ?
To je krv- transportni sistem.
Sistem za obradu hrane u organizmu.
Sistem koji obavlja razmenu gasova između organizma i spoljašnje sredine.
Skup svih nerava u organizmu.

2.Da bi telesne ćelije nastavile da žive potrebi su im: hrana, voda i .......
kiseonik
ugljen-dioksid
voće
azot3.Vazduh ulazi u telo kroz ........................ i odlazi u pluća.
jednjak.
dušnik pluća.
nos i nervni sistem.
usta i nos.

4. Koja je uloga dlačica u nosu ?
Iritiraju sluzokožu nosa i izazivaju kijanje.
Zadržavaju prašinu i druge nečistoće.
Sprečavaju razvoj bolesti.


5.  Vazdušni kanali se sužavaju u larinks ili grkljan. Od larinksa se pruža........
traheja ili alveola
traheja ili bronhiola
traheja ili bronhija
traheja ili dušnik6. Šta se dešava sa dušnikom pre nego što stigne u pluća ?
Grana se na dve grane.
Grana se na tri grane.
Zatvara se i sprečava vraćanje kiseonika.7. Čime se završavaju krajnje bronhiole ?
Nervima.
Alveolama.
Arterijama.8. Aerobnim organizmima je kiseonik potreban za život.
Tačno
Netačno
Koriste ga ali mogu opstati i bez njega.

 9. Unutrašnje disanje obuhvata
razmena gasova kroz respiratorne površine koje su u dodiru sa spoljašnjom sredinom.
razmenu gasova na nivou tkiva i ćelija.
10.Kada kiseonik pređe u krv vezuje se za
leukocite
trombocite
hemoglobin11. Koja važna aktivnost se dešava u plućima ?
Dušnik je zamenjen za grkljan.
Izbacuje se ugljen-dioksid a uzima kiseonik.
Razmena hranljivih materija.
Varenje hrane.12.Kiseonik iz pluća prelazi u krvotok kroz
velike arterije u srcu.
nervna vlakna.
zidove kapilara u plućima .
zidove plućne vene.

 

13.Koji deo tela štiti pluća od spoljašnjih povreda ?
Dijafragma
Hrskavica
Grudni koš14. Koji organ kontroliše disanje ?
Dijafragma
Traheja.
Jetra.

 


15. Pluća mačke imaju
1 plućno krilo
2 plućna krila
3 plućna krila.
.


16.Identifikujte sledeće organe:


respiratorni sistem Broj 1 označava

Broj 2 označava

Broj 3 označava

Broj 4 označava

Broj 5 označava

Broj 6 označava

Broj 7 označava

Broj 8 označava