Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Kviz o mitozi

 

ucenik


1.Mitoza je deoba koja se odvija u
somatskim,tj.telesnim ćelijama
polnim ćelijama


2.Pogledajte sliku i oderite u kojoj fazi se nalazi prikazana ćelija.
Profaza
Anafaza
T elofaza
Metafaza

3.Kako se naziva organela označena sa oznakom "X" na prethodnoj slici?
Hromozom
Jedro
Centriole
Deobno vreteno


4.Tokom koje faze hromozomi prvi put postaju vidljivi?
Profaze
Anafaze
Telofaze
Metafaze


5. Ćelija sa 10 hromozoma ulazi u proces mitoze. Koliko ćerki ćelija će nastati?_____ Svaka ćerka ćelija će imati____hromozoma.
2, 10
10, 2
1, 10
2, 20


6.Koja struktura je odgovorna za kretanje hromozoma tokom mitoze?
Nukleolus
Deobno vreteno
Jedrova membrana
Citoplazma


7.U kojoj fazi počinje citokineza?
Profaza
Anafaza
Telofaza
Metafaza


8.Ćelije se obično počnu deliti kada
su stare 10 sati
su zaražene
nemaju dovoljno hrane
postanu suviše velike


9.Koja faza se javlja neposredno posle metafaze?
Profaza
Anafaza
Telofaza
Metafaza


10.Tokom koje faze DNK stvara sebi kopiju?
Profaza
Anafaza
Interfaza
Metafaza


11.Svaki hromozom se sastoji od
2 deobna vretena
2 ćerke ćelije
2 centriole
2 hromatide