Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Okeani

 

Okeani pokrivaju skoro tri četvrtine Zemljine površine i čine daleko najveći i najsloženiji biom. U njima žive najveće i najmanje životinje, od sitnih zooplanktona do moćnog plavog kita. Između ove dve krajnosti u okeanima se nalazi neverovatno bogatstvo života.


svetski okean

 

Okeani nisu jednostavan biom zato što se sastoje od bezbroj staništa, uključujući sve od šarenih koralnih grebena do tajanstvenih hidrotermalnih otvora u morskim dubinama. Dubina okeana očito ima značajan uticaj na uslove. Dubina može da varira od samo nekoliko centimetara duž obale do 11 km, što je najdublja okeanska tačka u Marijanskoj brazdi u blizini pacifickog ostrva Gvam.

Svetlost je važnaPrvih nekoliko stotina metara ispod morske površine naziva se svetlosna zona, gde se voda u toku dana kupa u sunčevim zracima. Ovaj gornji sloj predstavlja granicu rasta biljaka u moru zato što ispod ove dubine svetlost iščezava u nemogućnosti da prodre dublje, a biljke se oslanjaju na svetlost da bi stvarale hranu.

     Kao i na kopnu,mnoge morske životinje pasu biljke, što znači da moraju da žive u svetlosnoj zoni. Morske biljke su uglavnom jednostavne alge, poznate kao fitoplankton, koje plutaju u struji. Ove biljke nemaju komplikovanu građu tela, a mnoge su prosto pojedinačne ćelije. Shodno tome, mnogi morski biljojedi su takođe plutajući organizmi, kolektivno poznati kao zooplanktoni.
Zooplanktoni - uglavnom ljuskari nalik račićima - važan su deo morskog lanca ishrane, budući da su glavna hrana bezubih velikih kitova. Ovi morski džinovi filtriraju zooplanktone iz velikih gutljaja morske vode.

     U većim tamnim dubinama život se nastavlja bez biljaka. Uprkos previše tamnim uslovima za biljke, većina životinja morskih dubina ipak indirektno dobija energiju od njih hraneći se morskim "snegom". On se sastoji od otpadnih proizvoda organizama koji žive iznad.

morske kornjače
Kornjače su najčešci morski gmizavci. One udišu vazduh, ali pod vodom provode duge periode. Kao mnoge druge morske životinje imaju peraja a ne noge.
Priobalne vodeOvi lanci ishrane predstavljaju bazu za životinjski život na moru, hraneći mnoge vrste većih kičmenjaka uključujući ribe, kornjače i morske sisare. Dok su se ribe razvile u moru, morski gmizavci, kao kornjace i morske zmije, i morski sisari, kao foke i kitovi, razvili su se, u stvari, na kopnu.Veliki deo ove evolucije verovatno se odvijao u plitkim priobalnim vodama, i dok su kitovi i delfini postali potpuno nezavisni od kopna, drugi morski sisari i većina gmizavaca moraju da se vraćaju na kopno u nekom delu godine radi razmnožavanja.

     Foke i morski lavovi stvaraju sebi dom u priobalnim vodama, gde se more sastaje sa kopnom. Plitke vode se u potpunosti razlikuju od mračnih ponora okeana. Koralni grebeni, koji se ponekad opisuju kao morske kišne šume zbog toga što su oslonac velikog dela života, karakteristika su priobalnih voda u tropima. U plitkim morima visoke alge i druge vrste morskih trava mogu da izrastu u guste podvodne šume, obezbeđujući staništa za ceo niz životinja, kao što su morske vidre.

delfini
Delfini su sisari koji žive svuda po okeanima. Ove životinje lovci žive u porodičnim grupama i poznate su kao veoma inteligentne.
Slana vodaRelativno mali broj životinja živi i u slanoj i u slatkoj vodi. Na primer, ne postoje pravi morski vodozemci. Nekoliko vrsta, kao morska žaba, može da preživi u slankastoj vodi rečnih ušća ili u slanim močvarama, ali nijedna stvarno ne živi u moru. Razlog je što so morske vode predstavlja problem za sve životinje. Morska voda ima više materija rastvorenih u sebi nego što ima telesna tečnost živih organizama zato voda nastoji da istekne iz tela kada se ono uroni u slanu vodu. Ovaj proces se naziva osmoza i rec je o istom principu koji čini da stabljika svelog cveta živne kada se stavi u čistu vodu; ako se stavi u slanu vodu dešava se suprotno, telo vene i suši se.

     Morske životinje se na različite načine bore sa ovim problemom. Morski sisari i kornjače imaju debelu kožu koja zadržava vlagu unutra i , kao što je slučaj sa mnogim drugim stanovnicima mora, njihova koža ima sluzavu građu koja je čini vodootpornijom. Druge vrste morskih životinja moraju da piju morsku vodu da bi nadoknadile izgubljenu tečnost.

foke
Za razliku od delfina i kitova, foke poput ovih krznenih, dele vreme između vode i kopna. Njihovi udovi su spljošteni u peraje, ali ove životinje ipak mogu da hodaju po zemlji.Literatura

- Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007
- Šorić, Vitko: Morfologija i sistematika hordata, Kragujevac: Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2002
- Stanković, Siniša: Uporedna anatomija kičmenjaka, Beograd: Naučna knjiga, 1950
- Stanković, Siniša: Ekologija životinja, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1961
- Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
- Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
- Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995