Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Planine

 

Planine čine neobičan biom zato što sažimaju nekoliko klimatskih zona na malom geografskom prostoru. Ova varijacija određuje život njihovih stanovnika. Neke životinje su veoma razvijene za planinski život; druge su proširile svoje nizijske domete na veće nadmorske visine.


Planinska padina je kao nekoliko bioma složenih jedan na drugi. Kako se planina diže iz okolnih nizija, temperatura vazduha, brzina vetra, nivoi svetlosti, zalihe vode i na najvišim vrhovima čak kiseonik, počinju da se menjaju. Jedan od načina prikazivanja ovih promena jeste da ih upoređujemo s putovanjem iz toplih tropa u izrazito hladnije polarne predele. Na putovanju na sever klima se postepeno menja skupa sa divljim svetom. Iste promene se dešavaju na vertikalnom putovanju uz planinu.

puma
Kuguari, poznati i kao pume, panteri ili planinski lavovi žive
u severnoj i južnoj Americi. Osim u staništima visokih planina žive i u džunglama i pustinjama.


Zone rastaVećina najvećih planinskih lanaca, kao što su Himalaji u Aziji i Stenovite planine u Severnoj Americi, dižu se iz umerenih ili borealnih bioma. Zato su podnožja ovih lanaca obično prekrivene šumama umerenog pojasa .Kako se nadmorska visina povećava, vremenske prilike bivaju hladnije i surovije, pa drveće umerenog pojasa sve teže raste. Na kraju ono postaje manje i kržljavije, a potom preovladuju četinari. Kao njihovi rođaci u borealnim šumama, planinski četinari su bolji za preživljavanje u hladnijim uslovima od drveća širokog lista.

     Kako se putovanje uz planinu nastavlja, prilike se pogoršavaju. Kiša koja padne na planinu teče površinom pre nego što se priključi bujičnom planinskom potoku koji je brzo nosi dole. Kako se sva voda brzo spušta niz planinu, prostor bliže vrhu ima manje vode za rast biljaka, tako da na kraju nema dovoljno vlage da bi drveće moglo da raste. Mesto gde uslovi postaju toliko teški čak i za četinare zove se linija drveća.

     Iznad linije drveća rastu male, tvrde alpske biljke u područjima koja liče hladnoj pustinji. Alpske biljke dele karakteristike sa pustinjskim vrstama zato što i one moraju da se hvataju za svaku kap vode pre nego što ispari usled jakog planinskog vetra. Na još većim nadmorskim visinama, kao u polarnim predelima, biljni svet konačno ustupa mesto snegu i ledu na liniji snega. Odavde prema gore preživljava veoma malo biljnog sveta, a životinje su retki posetioci, izuzev ptica grabljivica koje plove na talasima toplijeg vazduha iznad vrhova.

     Priča je drugačija u tropskim predelima. Ovde su planinske padine obrasle takozvanim oblačnim šumama koje su slične drugim tropskim šumama, ali sa nižim drvećem i tanjim baldahinom. U vlažnim tropima ove planinske šume su često umotane u oblake, a ta dodatna vlaga čini ih idealnim za epifite ( biljke koje žive na drugim biljkama umesto na tlu) . Oblačne šume ponekad deluju kao da kaplju biljnim svetom.

     Malo je tropskih planina koje su visoke kao visoki planinski vrhovi drugde na Zemlji, ali su neke toliko visoke da na njima ne rastu oblačne šume. Međutim, one ne ustupaju mesto četinarskom drveću, koje je retko u tropima. Tu se pojavljuju planinske livade i šiblje, koji su često jedinstveni za svaku nadmorsku visinu tropskih planina.

planinske koze
Planinske koze imaju odlične papke. U centru inače tvrdih papaka imaju meke jastučiće koji im pomažu da se hvataju za ledene stene svojih planinskih staništa.


Život u oblacimaŠume na planinskim padinama ne razlikuju se toliko od onih u nizijama da nizijske životinje ne bi mogle da opstanu u njima. Mnoge šume zaista imaju planinsku populaciju ili podvrste koje se razlikuju od nizijske populacije, ali su u suštini još iste vrste. Medutim, iznad šuma, mnoge životinje su se posebno prilagodile na uslove.

     Uprkos kiši i snegu, vode često nedostaje na vrhovima planina, što je razlog da mnoge pustinjske životinje imaju rođake tamo. Na primer, azijske kamile su srodne južnoameričkoj vikunji- divljoj rođaki lame. Kao i kamila, vikunja može dugo da živi bez vode.

planinski gorila
Planinske gorile žive u planinama centralne Afrike, gde se hrane plodovima i lišćem. Planinska varijanta gorile nešto je manja od nizijskih vrsta.
Literatura

- Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007
- Šorić, Vitko: Morfologija i sistematika hordata, Kragujevac: Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2002
- Stanković, Siniša: Uporedna anatomija kičmenjaka, Beograd: Naučna knjiga, 1950
- Stanković, Siniša: Ekologija životinja, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1961
- Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
- Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
- Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995