Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

 

Salamanderi i srodnici

 

 

Salamanderi mogu da se nađu i u vodenim i u kopnenim staništima, iako im je za opstanak neophodna voda u ranoj fazi života. Mladi salamanderi dišu preko spoljnih škrga. Kada dostignu zrelost, salamanderi razvijaju pluća i počinju da udišu vazduh, ali takođe mogu da apsorbuju kiseonik preko kože, što im omogućuje da provode duge periode pod vodom.

 

 

 

CEJLONSKI SLEPIĆ

Ichthyophis glutinosus

cejlonski slepić


Sa očima pokrivenim kožom i kosti, slepići su potpuno slepi. Vitko telo ih čini potpuno prilagođenim podzemnom rijućem načinu života. Ova porodica broji ukupno preko 90 vrsta.

Slepići izgledaju kao zmije ili gliste, ali nisu ni jedno ni drugo. U stvari, oni su vodozemci veoma srodni žabama, krastačama i salamanderima. Za razliku od većine vodozemaca, koji imaju malo zuba ili ih uopšte nemaju, slepići imaju dva niza unazad povijenih zuba na gornjoj i donjoj vilici.

     Iako su relativno brojni u svojim šumskim staništima, cejlonske slepiće je teško naći. Razlog tome je što praktično ceo život provode pod debelim slojem opalog lišća tropskih šuma, daleko od oštrog pogleda mnogih ptica, sisara i gmizavaca koji bi ih pojeli.

     Budući da su slepi, slepići nalaze hranu i pare se preko čula njuha. Oni imaju dodatke nalik pipcima koji štrče tik iza nozdrva. Ovi pipci njuše neposrednu okolinu, otkrivajući plen - insekte i gliste - i partnere za ljubav. Ženke oslobađaju jak miris kada su trudne. 


DŽINOVSKI JAPANSKI SALAMANDER

Andrias japonicus

džinovski japanski salamander


Ovaj golemi salamander je tamnosmeđ sa crnim pegama. Na glavi ima karakterističnu bradavičavu kožu. Njegov papričasti miris stvaraju sluzne žlezde smeštene u koži.
Ovaj salamander je jedan od najimpresivnijih japanskih stanovnika i jedan od najvećih svetskih salamandera. On pripada maloj grupi salamandera zvanih Cryptobranchidae, kojima pripadaju i američki helbenderi. Sa težinom od preko 20kg i dužinom koja daleko premašuje 1m, džinovski japanski salamander živi samo u hladnim, brzim planinskim potocima. Dane provodi skrivajući se pod stenama i granjem, izlazeći noću da lovi plen, koji hvata lepljivim jezikom i snažnim vilicama.

      Ovo stvorenje, u stvari, ima tri imena na japanskom jeziku; to su "Osanšuo", "Hanzaki" i "Hadžikamio". Ovi nazivi proističu iz činjenice da salamanderi luče sluz iz kože koja miriše kao japanske paprike "sanšo" i "hadžikami". Sve donedavno džinovski japanski salamnder bio je veoma cenjen izvor hrane za Japance iz planinskih predela. Međutim, prekomerni lov i zagađenje vode doveli su do naglog smanjenja broja ove životinje, pa je sada džinovski salamander strogo zaštićen zakonom. 


ZAPADNOKINESKI PLANINSKI SALAMANDER

Batrachuperus pinchonii

zapadnokineski planinski salamander


Zapadnokineski planinski salamander je snažan vodozemac sa sjajnom, smeđom ili zelenom kožom, obično s pegama. Hrani se uglavnom insektima.

Ovaj snažni salamander nastanjuje brze potoke planinske provincije Sečuan u Kini. Ovi potoci su previše hladni za većinu životinja, naročito za ribe, koje su predatori na larve salamandera. Zato mladi salamanderi odrastaju u relativno bezopasnoj sredini što se tiče predatora; treba samo da se bore sa hladnoćom.

      Rep ove vrste je relativno kratak za salamndera i spljošten je u lopaticu. To omogućuje salamnderu da pliva uz brzu maticu. Jaja se polažu pod kamenje da ih ne odnese voda. U veoma hladnim uslovima salamanderi imaju usporen metabolizam i zato se ne kreću brzo, delujući pomalo tromo. Potrebno im je mnogo godina da dostignu zrelost u svom hladnom staništu.
 

KROKODILSKI DAŽDEVNJAK


Tylototrion verrucosus

krokodilski daždevnjak


Krokodilski daždevnjak ima crnu kožu, narandžastu glavu i udove i podignute narandžaste pege niz kičmu i leđa.

Krokodilski daždevnjak je dobio ime po podignutim pegama koje prolaze niz leđa, podsećajući na podignute pločice krokodila. međutim, ove izbočine daždevnjaka su svetlonarandžaste kao upozorenje predatorima da one luče smrdljive toksine. Krokodilski daždevnjaci napuštaju vodu pred najezdu zime, kada se zakopavaju u meko tlo u kojem spavaju zimski san. Tokom svog aktivnog perioda - u proleće, leto i jesen - daždevnjaci dolaze na kopno kada ima premalo vode.

      Kao i većina daždevnjaka, krokodilski daždevnjaci imaju veoma oštro čulo njuha, mogu da lociraju hranu čak i u totalnom mraku. Oni su uglavnom noćne životinje i često traže hranu po mutnim jezercima. Ovi daždevnjaci mogu da odrede mesto plena samo preko mirisa kada gustoća blata potpuno blokira vid. Miris koriste i za privlačenje partnera. Mužjaci oslobađaju polni miris koji privlači ženke. Oni zatim izvode udvarački ples da navedu ženke da pokupe gomilice sperme, poznate kao spermatofore, koju polažu dok plešu u krug. 
Literatura

- Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007