Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

Saradnici

 

Bogoljub Milošević

 

Rođen je 09. аprilа 1956. godine kаo četvrto dete Mitre i Veliborа, ubogih siromаšnih seljаkа u mаhаli Ograđe kojа pripаdа selu Berivojce kod Kosovske Kаmenice. Rođen je u kući kаko su se ondа rađаlа decа, okruženoj cvećem i domаćim životinjаmа. Nаjrаnije detinjstvo proveo je u prirodi kojа mu je bilа i jаslice i obdаnište. U osnovnu školu ide u Berivojce prevаljujući pešice po 3 kilometаrа u jednom prаvcu. Pre podne školа, popodne čuvаnje stoke sve do krаjа četvrtog rаzredа. U peti ide u Kosovsku Kаmenicu i sаd prevаljuje po 5 kilometаrа u jednom prаvcu а po povrаtku gа čekаju motikа, srp, kosа а nešto kаsnije i plug. Nаučio je dаkle sve o gаjenju biljаkа i životinjа do krаjа osnovnog obrаzovаnjа. Već čvrsto srаstаo sа prirodom odlučuje dа se posveti biologiji i zаvršаvа Gimnаziju prirodno-mаtemаtičkog smerа u Kosovskoj Kаmenici а ondа upisuje biologiju nа PMF u Prištini.

Godine 1980. zаvršаvа fаkultet i počinje dа rаdi u Centru srednjeg usmerenog obrаzovаnjа u Kosovskoj Kаmenici. Nаžаlost, 1992. godine postаje tehnološki višаk i odlаzi dа rаdi u dve osnovne škole. Posle dve godine bivа izаbrаn zа direktorа Osnovne škole „Desаnkа Mаksimović“ u Kosovskoj Kаmenici. Zbog neslаgаnjа sа prosvetnim vlаstimа oko opstаnkа Srbа 1999. godine posle dolаskа misije UN - UNMIK, podnosi ostаvku nа mesto direktorа škole i vrаćа se u nаstаvni proces. Zlа kob tehnološkog viškа prаti gа i dаnаs tаko dа rаdi čаk u tri osnovne škole. Tendencijа smаnjenjа brojа učenikа i gаšenjа školа se nаstаvljа tаko dа postoji reаlnа mogućnost dа u nаrednih nekoliko godinа ostаne bez poslа.

Veomа je posvećen svom poslu, omiljen kod učenikа i kolegа, otаc tri ženskа detetа od kojih su dvа zаvršilа fаkultete i bezuspešno trаže posаo i jednog koje ide u srednju školu.

Slobodno vreme koristi zа gаjenje, oplemenjivаnje i introdukciju biljаkа, аkvаristiku i odnedаvno fotogrаfisаnje prirode.

 

Radovi na sajtu Biologija.rs :

- Fotografije u galeriji


Violeta Đurić

 

Rođena je 14.7.1960 u Beogradu, posle završene gimnazije upisala je Opštu biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Diplomirala je u roku 1984 godine. U prosveti radi svega  5 godina. Predaje u dve ekonomske škole: ''Nada Dimić'' u Zemunu i u V ekonomskoj školi Rakovica. Voli da radi na kompjuteru, i dobar deo nastavnih jedinica prilagođenih nastavnom planu za ekonomske škole je prebacila na Internet.

 

Radovi na sajtu Biologija.rs :
- PP prezentacije :

- Fotografije u galeriji

 


Stefan Grozdanović

 

stefan grozdanovicStefan Grozdanović, M. Sc. rođen je 9. maja 1990. u Požarevcu, gde i danas živi. U Požarevcu je završio osnovnu školu (,,Dositej Obradović’’), srednju Medicinsku školu (opšte-oglednog usmerenja) i osnovne (strukovne) prirodno-matematičke studije (prvog stepena) na ekološkom odseku Visoke tehničke škole strukovnih studija, stekavši stručno zvanje strukovnog inženjera. Prosečna ocena tokom studiranja bila je 9,32, a diplomirao je (u roku) ocenom 10,00 na predmetu Biologija (1).Master diplomske (akademske) prirodno-matematičke studije (drugog stepena) upisuje na ekološkom odseku beogradskog Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine univerziteta čiji osnivač nije država, dobivši stručno zvanje mastera. Prosečna ocena tokom studija bila je 10,00 i diplomirao je (u roku) ocenom 10,00 na predmetu Genotoksikologija sa citogenetikom.

Do sada je objavio više od 10 radova, koji su publikovani (na srpskom i engleskom jeziku) u: časopisima sa SCI liste (kategorije M51), glasnicima (M53 kategorije), zbornicima i knjigama radova, knjigama izvoda radova; na: autorizovanim diskovima, .... Učestvovao je i na više od pet javnih skupova (na srpskom i engleskom jeziku) uključujući: stručne simpozijume u okviru međunarodnih projekata, međunarodne konferencije, savetovanja i predavanja po pozivu sa međunarodnim učešćem, tribine, .... U svom naučno-istraživačkom radu biologiju, ekologiju i nauku o zaštiti životne sredine kombinuje sa medicinom, antropologijom, arheologijom, paleontologijom, ....

Kontakt: stefangpo@hotmail.com

Radovi na sajtu Biologija.rs :


Stefan Đukić

 

stefan djukic

Stefan Đukić, dete Bogoljuba i Svetlane, rođen je jednog hladnog februarskog popodneva davne 1995. godine u malenom gradiću po imenu Brus. Živi u Aleksandrovcu Župskom, gradu poznatom po vinu i grožđu. Završio je osnovnu školu "Aca Aleksić" i srednju "Sveti Trifun" u Aleksandrovcu. Sada je student Visoke Hemijsko Tehnološke škole u Kruševcu, smer informatika i racunarstvo. Roditelj je jedne male, lepe devojčice po imenu Staša. Živi sa roditeljima koji su mu trenutno velika podrška, bratom Lazarom i suprugom Jelenom.

Kontakt: stefandjukicdjuka@gmail.com

Stefan je uradio aplikaciju za Android.

 


Radenko Nešković

sradnik na sajtu

Radenko Nešković rođen je 28.01.1993 god. u Bijeljini. Osnovnu školu „Sveti Sava“ završio je u Loparama, malom mestu u blizini Bijeljine u BiH, gde je završio i gimnaziju.

Još od osnovne škole je planirao da upiše studije biologije, što je i uradio. 2012 god. Upisuje studije biologije na PMF-u u Tuzli. Omiljene oblasti su mu botanika, mikrobiologija...

Ranije je trenirao odbojku, a i danas u slobodno vreme rekreativno se bavi ovim kao i drugim sportovima. Voli šetnje po prirodi i fotografisanje prirode, naručito biljaka, druženje, gledanje filmova.

Kontakt: neskovic.radenko93@gmail.com