Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Slepi miševi

 

Sa skoro 1000 vrsta, slepi miševi čine jednu od najvećih grupa među sisarima, a žive u skoro svim umerenim i tropskim delovima sveta. Oni su jedini sisari koji su istinski ovladali letenjem, a više od polovine vrsta koristi eholociranje za plovidbu vazduhom i za hvatanje plena noću. Različiti slepi miševi specijalizovali su se da jedu insekte, voće, krv, ribu i sitne životinje.
VELIKI MASTIFNI SLEPI MIŠ

Mops condylurus

veliki mastifni slepi miš

Ovog slepog miša karakterišu naborane usne i traka kože koja spaja uši preko temena glave.
Ova vrsta je takođe poznata kao angolski slepi miš sa slobodnim repom, što odražava neslaganje u njegovoj klasifikaciji. Neki naučnici svrstavaju velikog mastifskog slepog miša u istu grupu sa slepim miševima sa slobodnim repom dok ga drugi svrstavaju u posebnu grupu.

     Veliki mastifski slepi miš stanuje u pećinama, rudnicima, šupljem drveću, a može se čak naći pod slamnatim krovovima i na tavanima. Ovi slepi miševi formiraju grupe od nekoliko stotina članova. Po zalasku sunca oni izleću sa legla u lov na insekte. Kolonija od 500 članova može da pojede tonu insekata godišnje, a ekolozi razmišljaju o korišćenju ovih slepih miševa za kontrolu insekata napasnika u Africi, kao što su komarci prenosnici malarije. Naučnici su započeli osnivanje veštačkih legla ili "hotela" za slepe miševe da bi ih podstakli da se hrane u područjima razmnožavanja insekata. Prilikom izrade nacrta za veštačka legla istraživači su otkrili da slepi miševi mogu da podnesu temperaturu do 45ºC za vreme vrelog tropskog popodneva.SLEPI MIŠ VOĆAR ČEKINJASTE GLAVE

Hypsignathus monstrosus

slepi miš voćar čekinjaste glave

Glava mužjaka je velika i četvrtasta, a njuška ima oblik čekića. Mužjaci takođe imaju velike usne i bradavičavu gubicu.
Ovo je najveći slepi miš u Africi i ističe se po najvećim razlikama između mužjaka i ženki (polni dimorfizam) među slepim miševima uopšte. Mužjaci su skoro dvostruko teži od ženki i, za razliku od ženki, imaju neobično veliku četvrtastu glavu, po kojoj je ova vrsta dobila ime. Oblik glave mužjaka predstavlja jedno od nekoliko od nekoliko prilagođavanja za dozivanje, što podrazumeva povećanu zvučnu kutiju, omogućujući mužjacima da proizvode kontinuirano i glasno kreštanje i kakotanje, verovatno da bi privukli ženke.

      Dva puta godišnje slepi miševi voćari čekićaste glave okupljaju se u grupama do 130 članova da bi se nadmetali za partnerke. Mužjaci privlače pažnju što je moguće glasnijim kreštanjem i lepršanjem krila. Ženke u vrlo probirljive i većina se opredeljuje za parenje sa nekolicinom najbučnijih mužjaka. Kada se slepi miševi razmnožavaju, u toku dana mirno leže u malim grupama visoko u krošnjama stabala. Noću slepi miševi čekićaste glave lete do 10 km od legla da pronađu drveće sa zrelim voćem da jedu.VEČERNJI SLEPI MIŠ

Nyctalus noctula

večernji slepi miš

Boja večernjeg slepog miša varira od zlatnosmeđe do tamnosmeđe na leđima, obično sa svetlosmeđom bojom trbuha.
Večernji slepi miš jedan je od najvećih i najčešćih evropskih slepih miševa. Zimi spavaju u dupljama drveća ili u starim rupama detlića, a ponekad i u zgradama. U nekim delovima Evrope na jednom leglu može da se nađe grupa od 1000 članova.

      Večernji slepi miševi love insekte u letu, a mogu da lete brzinom od 50km na čas ili više. Obično kreću u lov u suton, hvatajući insekte iznad šumovitih predela ili u blizini vode, a ponekad se vide kako love insekte okupljene oko gradske javne rasvete.

     Iako večernji slepi miševi mogu da prežive po hladnom vremenu bez hrane do četiri meseca, oni se takođe sele u toplije krajeve gde ima više hrane. Za večernje slepe miševe je poznato da se sele daleko čak 2347 km. U kasno leto usamljeni mužjaci postavljaju legla za razmnožavanje u dupljama drveća, privlačeći do 20 ženki ljubavnim dozivanjem i feromonima. Početkom leta trudne ženke formiraju grupe srodnih individua, zatim pomažu jedna drugoj u negovanju mladih.MALI SLEPI MIŠ

Pipistrellus pipistrellus

mali slepi miš

Postoje dve podvrste malog slepog miša, koje se ističu tonom svojih poziva. Jedna je poznata kao tenor, a druga kao sopran. Najveće kolonije mogu da broje na hiljade članova.
Ovi slepi miševi su česta pojava širom Evrope, ali se njihov broj smanjio u nekim zemljama usled gubitka prirodnih mesta za leglo. Ovo smanjenje ima veze i sa toksičnim hemikalijama koje se koriste za tretman drveta u zgradama u kojima se mnogi slepi miševi gnezde za vreme zime. U nekim delovima Evrope mali slepi miševi spavaju zimski san, bilo pojedinačno bilo u grupama, skriveni u procepima u zgradama i na drveću. Međutim, vrlo hladno vreme može da prisili male slepe miševe da se presele u toplije krajeve.

      Parenje se obično odvija u jesen, kada se slepi miševi okupljaju na tradicionalnom leglu za razmnožavanje. Ženke rađaju mlade u leto, kada se okupljaju u velikim materinskim kolonijama da ih doje i staraju se o njima.

      Mali slepi miševi napuštaju leglo rano uveče da se hrane, jureći za insektima u karakteristično brzom i rastraznom letu, koristeći eholociranje. Jedan mali slepi miš može da pojede čak 3000 insekata za jednu noć. Visoki krici koje mali slepi miševi proizvode nečujni su ljudima, ali neki ljudi mogu da čuju delove njihovih poziva s nižom frekvencijom.


Literatura

- Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007