Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Šume umerenog pojasa

 

Pre razvoja poljoprivrede šume umerenog pojasa prekrivale su veći deo Evrope, istočni deo Severne Amerike i Kinu. Danas, međutim, gotovo sva ova prostranstva divljih šuma zamenjena su livadama i poljima. Posle tropskih šuma, šume umerenog pojasa imaju najraznovrsniji životinjski svet.


Šume umerenog pojasa pripadaju područjima koja dobijaju mnogo kiše, ali nisu previše vruća ili hladna. Najveće ovakve šume nalaze se u severnoj hemisferi, u pojasu severno od subtropskih predela.

Otpadanje lišćaGlavna razlika izmedu šuma umerenog pojasa i drugih šumskih bioma je u tome što je većina njihovog drveća listopadna, pri čemu lišće otpada u jesen a novo izrasta u proleće. Iako ima nekoliko vrsta listopadnog drveća, kao što je američka breza, koje rastu u južnim zonama severnih šuma, mnogo je više četinara.

     Bujne biljke tropskih šuma takođe zadržavaju lišće tokom cele godine, ili je bolje reći da ga nikad ne gube. Kada neki stari list padne ne zemlje, novi počinje da raste na drugom delu drveta.

     Razlog zbog kojeg šume umerenog pojasa gube lišće jeste ušteda energije u toku zime. Kako je zimi retko potpuno vedro, lišće ne bi moglo da obavi fotosintezu. A kako bi hladnoća i mraz oštetili suvišno lišće u toku zime, najbolje rešenje je da otpadne. Kako jesen napreduje, dragoceni zeleni pigmenti lišća povlače se u drvo. Kako zelena boja nestaje, tako se otkrivaju manje važni crveni i smeđi pigmenti, dajući šumi divne jesenje boje.

crni medved
Američki crni medvedi su dobri penjači. Oni koriste duge kukaste kandže za penjanje uz drveće, gde se hrane voćem i lešnicima. Na zemlji napadaju mladunčad jelena i love ribu u rekama.


Vrste šumaKao što je slučaj sa nekoliko drugih kopnenih bioma, šume umerenog pojasa su slabo predstavljene u južnoj hemisferi, ima ih tek ponegde u južnoj Africi i Australiji, jer je vrlo malo zemljišta na jugu sa odgovarajucom klimom. Jedan izuzetak je Novi Zeland, koji je nekad imao mnoga područja šuma umerenog pojasa. Međutim, šume ovog izolovanog područja su drugačije od velikih šuma koje rastu na severu. Umesto drveća širokih listova koje cveta, kao što su hrast, jasen i javor koji su česti u većini šuma umerenog pojasa, u mnogim novozelandskim šumama dominiraju paprati visoke kao drveće i druge biljke koje su bile česte pre mnogo miliona godina.

     Šume umerenog pojasa koje rastu u nešto toplijim i sušnijim područjima, kao što su Kalifornija, Sredozemlje i južna Afrika nisu listopadne. One su nastanjene zimzelenim drvećem sa otvrdlim lišćem koje zadržava vlagu prevlakom od uljaste smole. Možda su najspektakularnije šume u ovom biomu kišne šume na obali britanske Kolumbije u Kanadi. Zahvaljujući neobilnoj klimi ove šume dobijaju više kiše od većine tropskih kišnih šuma, što je jedan od razloga zbog čega tamo uspeva sekvoja, najveće drvo na svetu.

siva veverica
Veverice su se izvrsno prilagodile šumskom životu. One koriste kandže za trčanje uz i niz debla, a mogu da okrenu zadnje noge i da vise naopačke da bi se dokopale hrane.


Životinjski svetIako šume umerenog pojasa ne rastu gusto kao tropske šume, još uvek imaju mnogo mesta na kojima životinje lepo žive. Dok malo primata živi u šumama umerenog pojasa istočne Azije, veverice i drugi glodari koji žive na drveću najčešći su stanovnici većine šuma. Oni jure sa drveta na drvo skupljajući semenje i plodove i loveci insekte. Dole na zemlji šume su naseljene krupnijim životinjama kao što su divlji vepar i jelen, a ponegde i šumski bizon - još ređi šumski rođak nizijskog bizona.

     Tokom zime, sa opalim lišćem i sa gotovo zaustavljenim rastom, šume umerenog pojasa postaju mesta sa malo raspoložive hrane. Krupnije životinje mogu da se odsele u toplije krajeve da tamu provedu zimu ili da nekako prežive zahvaljujući telesnim rezervama masti. Manje životinje, kao što su veverice koje žive na drveću, oslanjaju se na zalihe hrane ostavljene u spremištima sagrađenim tokom jeseni.

kuna zlatica
Kune zlatice provode najviše vremena na drveću, često se skrivajući u dupljama ili u gnezdima drugih šumskih životinja. Ovi lovci jedu ptice, insekte i male glodare.

Literatura

- Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007
- Šorić, Vitko: Morfologija i sistematika hordata, Kragujevac: Univerzitet, Prirodno-matematički fakultet, 2002
- Stanković, Siniša: Uporedna anatomija kičmenjaka, Beograd: Naučna knjiga, 1950
- Stanković, Siniša: Ekologija životinja, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1961
- Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
- Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
- Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995