Pratite nas na facebook-u

android aplikacija
trazim posao
Preporučujemo

Sajt za nastavnike biologije Biologija za osnovce Božanstvena biologija
Violetina biologija
Riznica znanja
Volim biologiju
Ekoblogomanija

graficki dizajn

 

 

Ugrožene vrste

 

Mnogim životinjama preti istrbljenje zato što ne mogu da opstanu u svetu koji se stalno menja intervencijom čoveka. Mnoge vrste su vec istrebljene, a ako ljudi ništa ne preduzmu da ih spasu, mnoge će nove slediti isti put.
Iako može da zvuči iznenađujuće, nema ničega neobičnog u vezi sa istrebljenjima, jer su ona važan deo sveta prirode. Kako se klima i pejzaž u određenom području menjaju milionima godina, tako se menjaju i životinje koje tamo žive. I kako se razvije nova vrsta, tako je neka druga primorana da napusti stanište i da nestane. Jedino što ostane, ako imamo sreće, jeste nekoliko fosilizovanih kostiju - zapis u kamenu.

 

vodena kornjača

Kornjače kožnih leđa najveće su kornjače na svetu - veće su čak i od poznatijih džinovskih kornjača. One postaju retke zbog nestajanja netaknutih obala na kojima bi mogle da legu jaja. Rađa se sve manje kornjača kožnih leđe,a još manje ih odraste.

Masovno istrebljenje?
Biolozi procenjuju da danas na svetu živi nekoliko miliona vrsta, a možda čak i svih 30 miliona. Ma o kojoj cifri da je reč, sada na Zemlji živi više vrsta nego ikada pre.

     Geolozi i biolozi znaju da s vremena na vreme dolazi do masovnih istrebljenja, kod kojih veliki broj životinja zauvek izumire. Na primer, veruje se da su dinosaurusi i mnogi drugi gmizavci uništeni posle pada meteorita u Meksiku pre 65 miliona godina. Međutim, sada se postavlja pitanje:
Da li prisustvujemo poslednjem masovnom istrebljenju sveta prirode?

     Većina životinjskih vrsta na svetu su insekti-naročito bube - i drugi beskičmenjaci. Verovatno mnoge od ovih vrsta, naročito one u tropskim šumama, sada doživljavaju istrebljenje. Međutim, kako naučnici nisu imali prilike da mnoge od njih opišu, niko ne zna pravi broj.


Životna lista
Sa kičmenjacima je druga priča. Kako ima samo nekoliko hiljada vrsta kičmenjaka, od kojih je većina poznata stotinama godina, o mukama ove vrste znamo mnogo više. Mnoge vrste, na primer miševi, psi i konji, žive u svetu kojim dominiraju ljudi. Međutim, mnogo više vrsta trpi zbog toga što ljudi uništavaju njihova staništa, bilo namerno ili remeteći prirodnu ravnotežu uvođenjem novih vrsta iz drugih delova sveta.

     Međunarodni savez za očuvanje prirodnih resurasa (IUCN) objavio je Crvenu listu životinja kojima preti istrebljenje. Trenutno ima oko 5500 životinja koje su svrstane u više kategorija, uključujući istrebljene, ugrožene i ranjive. Skoro četvrtina svih sisara nalazi se na ovoj listi, a oko četiri odsto gmizavaca i tri vodozemaca. Međutim, dok je status svih sisara procenjen od strane IUCN, samo delić gmizavaca i vodozemaca je temeljito proveren, a vrlo je verovatno da je mnogo više vrsta sasvim blizu istrebljenju nego što se mislilo.


Uništene
Kako su se tokom poslednjih hiljadu godina krčile šume Evrope i Kine, šumske životinje su imale sve manje mesta za život. I kako su neizbežno dolazili u blizak kontakt s ljudima, divlje životinje, kao veprovi, medvedi i vukovi, proganjane su i na kraju uništene u mnogim oblastima.

     Kako je u XX veku neverovatno porastao broj ljudske populacije, sličan proces se desio i drugde. Još jedno veliko stanište koje se uništava jesu tropske kišne šume. Broj vrsta koje žive u tim područjima mnogo je viši nego drugde, pa je sve veći broj vsta koje teže preživljavanju.

    Iako je malo životinja sa Crvene liste stvarno istrebljeno, situacija postaje sve teža za mnoge vrste. Majmuni tropskih kišnih šuma nalaze se u najtežem položaju, pri čemu istrebljenje preti svakom četvrtom. Razlog tome je što su kišne šume komplikovana mesta, pa su mnogi primati razvili naročit način života, hrane se, na primer plodovima najvišeg drveća.

    Ove vrste su teško pogođene iznenadnim promenama njihovog okruženja, na primer kada budu posečena sva visoka stabla u nekom području.

okapi
Okapi su retki sisari čiji su najbliži živi srodnici žirafe, uprkos prugama poput zebrinih na zadnjim i prednjim nogama. Žive u šumama Konga u centralnoj Africi. Ove šume su opustošene ratom i sečom, pa su okapi i drugi šumski stanovnici danas veoma retki.gorila
Gorile su ugrožene zato što se uništavaju njihova šumska staništa.Oni ne mogu da žive nigde drugde. Ovi veliki majmuni se love zbog mesa. Iako nije dozvoljena, trgovina majmunskim mesom je veoma profitabilna, ali uskoro možda više neće biti gorila.panda
Pande žive u šumama bambusa i slabo se razmnožavaju. Nekad su bile na ivici istrebljenja, ali najnovija tehnologija - od veštačke oplodnje do panda iz epruvete - povećava broj ovih popularnih sisara.zlatni lavlji tamarin
Zlatni lavlji tamarini su mali majmuni koji su spaseni od istrebljenja velikim programom razmnožavanja u zoološkim vrtovima širom sveta. Sada se u Brazilu nalazi pod zaštitom veliko šumsko stanište u koje se dovode majmuni rođeni u zarobljeništvu


Literatura

Džekson, Tom: Svetska enciklopedija životinja, MUN, Zemun, 2007